Informare

INFORMARE PRIVIND POLITICA DE COOKIES

Acest site aparține SC CORVINIANA SRL, cu sediul social în municipiul Hunedoara, str. Brazilor, nr. 44, jud. Hunedoara, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J20/45/2002, cod fiscal nr. RO14395938 și este utilizat pentru promovarea serviciilor de turism asigurate prin „Vila Corviniana”, de la punctul de lucru situat în municipiul Hunedoara, str. Constantin Bursan, nr. 1, județul Hunedoara, România.

În baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 vă informăm că prin intermediul site-ului prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numele și adresa de e-mail introduse în spațiile dedicate acestei activități.

Dacă ați ales să contactați telefonic sau prin e-mail un reprezentant al societății noastre utilizând datele de contact publicate pe site, în funcție de opțiunile dumneavoastră, vor fi colectate date cu caracter personal necesare asigurării relaționării în vederea furnizării serviciilor specifice domeniului nostru de activitate.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în cazul numelui și adresei de e-mail introduse la secțiunea „Contactează-ne” este cel de a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract pentru furnizarea serviciilor de cazare (art. 6 alineatul (1) litera b din GDPR).

Precizăm că prin acest site nu sunt prelucrate datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră pentru rezervări prin alți operatori de date cu caracter personal, respectiv site-uri destinate rezervărilor online cum ar fi www.booking.com, www.trivago.com, www.tripadvisor.com, etc., în cazul acestor rezervări fiind aplicabile politicile de prelucrare a datelor afișate pe site-urile respective.

Datele cu caracter personal colectate pe site vor fi stocate o perioadă limitată de timp, respectiv maxim 48 ore din momentul colectării, dacă nu sunt furnizate serviciile de cazare.

În cazul în care beneficiați de serviciile de cazare furnizate de societatea noastră, prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv păstrarea acestora, se vor realiza conform informării pe care o punem la dispoziție cu ocazia prezentării la sediul unității de cazare.

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt doar partenerii noștrii care asigură serviciile de webdesign și găzduire site, precum și care realizează mentenanța sistemelor informatice pe care este gestionat site-ul și că nu intenționăm transferarea acestor date către societăți de marketing si publicitate.

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea sau opoziția prelucrării, portabilitatea acestor date, dreptul de a nu face obiectul unei decizii pe baza unei prelucrări automate, conform legii, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere http://www.dataprotection.ro, când considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate.

În cazul în care refuzați punerea la dispoziție a datelor personale menționate, invocați dreptul la ștergere sau opoziția prelucrării, înainte sau pe timpul rezervării, nu mai este posibilă realizarea acesteia.

Vă informăm că la nivelul subscrisei datele personale nu fac obiectul unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri și că nu intenționăm să transferăm aceste date către o țară terță din afara UE sau organizație internațională.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal, DPO TOTAL REGULAMENT SRL, la adresa de e-mail dpototal@gmail.com sau poate fi adresată o cerere scrisă la punctul de lucru al societății din municipiul Hunedoara, str. Constantin Bursan, nr. 1, județul Hunedoara, România sau la adresa de e-mail office_corviniana@yahoo.com.